Om Belavollan Gard

Belavollan Gard ligger idyllisk til i Surnadal. Hovednæringen på gården er kjøtt og melkeproduksjon. Bruket er også medeier og driver av to vannkraftverk som utnytter fallet ned Belalia. Videre jobber vi med strøing og brøyting av snø lokalt i grenda.

Gården drives av ekteparet Anne Kari Indergård og Magne Sollid. I tillegg er det en fast ansatt gårdsarbeider som jobber i fjøset. Driverne ønsker velkommen til gårdsbesøk i et frodig landskap med beitende dyr og aktive verter.

Kontakt

Belavollan gard Surnadal utleie

Kvernhuslåven

De siste årene har en gammel treskerlåve blitt bygd om til selskapslokale med tilstøtende rom.

Låven ble opprinnelig bygd i 1909, og den inneholdt kvern, treskerlåve, sagbruk og et lite kraftverk på 5 kw. Totalkostnad på utbyggingen i 1909 var kr 801,-, i følge regnskapet som ble funnet for noen år siden. Bygningen brant ned til grunnen i etterkrigsårene, men ble bygd opp igjen på samme tomta. Bygningen er 22 meter lang og 5 meter bred, og har to etasjer. Underetasjen brukes nå som traktor- og snekkerverksted.

Etasje 2 ( låven) er ombygd til selskapslokale, med scene i vestre del, og bar i østre del. I tillegg er det bygd et lite kjøkken og inngangsparti med handikaptoalett. Lokalene har brannteknisk godkjenning, og er egnet til selskaper med opp til 100 gjester. Ved evt. konserter har lokalet et lovlig tillatt antall på 150 gjester.

Lokalet har så langt blitt brukt til mye forskjellig, som konfirmasjoner, bryllup, bursdager, sommerfester, quiz-kvelder og firmafester. Vi ønsker også velkommen for kurs, konferanser, foredrag, barnedåp, minnesamvær og mer.

Våren 2020 isolerte vi veggene på låven, og installerte to varmepumper. I ettertid har også taket blitt isolert. 

Vi ønsker velkommen til nye og gamle gjester, og lag og firmaer for booking av lokalet.